Vijverstart informatie:

 

Wat is de beste plaats voor een vijver?
• hoe meer zon hoe beter
• nooit onder, of vlak bij bomen
• Zo dicht mogelijk bij een terras
• zo goed mogelijk zichtbaar van uit huis.

Hoe groot moet een vijver zijn?
Een vijver is meestal te klein. Na een aantal jaren groeit de vijver voor een groot deel dicht en zie je te weinig van de waterspiegel. Daarom is het raadzaam de vijver 2x zo groot te maken als het oorspronkelijke plan, anders krijgt u later spijt.

Diepte van de vijver?
Afgekeken in de natuur blijkt de beste diepte voor een normale vijver (geen koi vijver) 80cm te zijn. Voor vijvers groter dan 25 vierkante meter is dat 1 meter diep. Het meest diepe niveau van 80cm (1 meter) moet het grootste gedeelte van de vijver zijn. Hoe meer water er in kan hoe makkelijker het biologische evenwicht is te bereiken. Een ondiepe vijver wordt al snel te warm! Het niveau van 25cm diep is slechts 30cm breed en geheel rondom de vijver. Hierdoor kunt u de vijverrand niet meer intrappen. Slechts een heel klein gedeelte is 40cm diep. Speciaal voor bijvoorbeeld snoekkruid, pijlkruid, dwergwaterlelie, watergentiaan.

Na het uitgraven van de vijver, de vorm in de grond zeer goed aandrukken (stampen), zodat de grond nergens meer inzakt. Zeer zorgvuldig scherpe voorwerpen uit de grond halen zoals: ijzerdraad, glas, scherven e.d. Indien de grond te veel scherpe voorwerpen bevat, dan een laagje zand over de grond aanbrengen ter bescherming van
de folie. Stukjes wortel of schelpjes zijn niet erg en zullen kwalitatief goede folie nooit beschadigen.
Hierna het stuk folie los over het gegraven gat leggen en er wat water
in laten lopen. Dit water trekt de folie omlaag naar het diepste gedeelte. Kraan nu even dicht en goed kijken of de folie aan alle kanten groot genoeg is. Met een beetje water onderin is de folie zeer gemakkelijk nog te corrigeren en kan men het nog verplaatsen. Let op, bij iets te veel water weegt dat al gauw een paar honderd kilo en corrigeren is dan vrijwel onmogelijk.

Bij het vullen verdwijnen de meeste plooien door de druk van het water, de rest zoveel mogelijk
verdelen en wegwerken onder de randafwerking. Met rubber laarzen kan zonder veel risico over
het folie lopen, let wel op eventuele scherpe steentjes in het profiel van de zolen! 
Op alle vlakke delen van de vijverbodem brengen we nu substraat aan (2 à 3cm).

Na het vullen met leidingwater zo spoedig mogelijk voldoende inheemse zuurstofplanten in de vijver aanbrengen. Beter te veel dan te weinig. Deze planten bepalen vooral in het eerste jaar voor 90%
de kwaliteit van het vijverwater. De meeste zuurstofplanten kunnen los in het water. Voor andere drijf-
en moerasplanten (boven water) hoeft men ook nooit te wachten, deze kunnen direct in de vijver!

Leidingwater wordt meestal na 3 à 6 dagen wat groen of bruin.
Dit zijn zweefalgen, veroorzaakt door bepaalde voedingsstoffen in
het leidingwater. Meestal wordt het water weer binnen een dag of 10
helder. Wat weken later ontstaan er draadalgen (wieren) in de vijver, veroorzaakt door bepaalde stoffen in het leidingwater. Dit is een hele normale en gezonde ontwikkeling. Hoe de vijver zich nu verder zal ontwikkelen is nu sterk afhankelijk van de plaats van de vijver, de samenstelling van het water en het weer (regelmatig water testen!).

Gebruikt u vijvergrond in uw moerasje dan liefst de grond aanbrengen voordat er water staat.
Op de bodem nooit vijvergrond. Vijversubstraat kan wel, en dan het liefst natuursubstraat.

Met de vissen 1 à 2 maanden wachten voor ze uit te zetten en vooral in het begin nooit te veel. Sommige soorten vissen geven snel jongen, pas dan op voor overbevolking, het gebeurt eerder dan u denkt. Vijverwater met vissen pas na 3 jaar optimaal. Gebruik nooit chemische middelen tegen algengroei of groen water. Gebruik altijd natuurproducten!

Voor meer informatie: koopt u ons vijverboekje, waarin u alles kunt lezen over vijvers, vissen en filter.