Bosven met kasteelmuur:

 

Helemaal achter in het park vindt u de ‘kasteelmuur’, een bouwwerk
van 2,5 meter hoog en 20 meter lang, met poort en binnentuin. Voor
de bouw hiervan is sloopafval gebruikt van afgebroken schuren en woningen in Dreischor, hiervoor is 30 m3 puin gebruikt. In en op de muur groeien al vele soorten muurplanten. Het bouwwerk is voltooid
in augustus 2000, maar door het gebruik van erg oude stenen
lijkt het veel ouder.

Voor de kasteelmuur ligt een zogenaamde bosven. Het is nu de meest
natuurlijke en mooiste vijver in het park. Door grote natte oevers te maken en het gebruik van 4 soorten grond zijn er 4 verschillende biotopen ontstaan waar nu gewone en zeldzame planten naast elkaar groeien. Zoals Venus vliegenvanger, winterharde bekerplanten, mosklokje, moerashertshooi en diverse soorten orchideeën. Ook Gagel Ledum en dopheide groeien er prima.

Alleen hierom al een bezoek aan het Rana Natuurpark waard!